Giỏ hàng

Ha Thang Leading Supplier For PA / VA System

0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

HỆ THỐNG ÂM THANH TRUNG TÂM

> Đơn giản. Thao tác đơn giản và dễ dàng với nút chuyển đổi cảm ứng và điều khiển bằng giọng nói. Bật nhạc sẽ dễ dàng như bật đèn 
> Có hệ thống. Là một nền tảng, tất cả các máy chủ được sử dụng để thực hiện chức năng liên lạc trong phòng, chơi nhạc, bảo mật, nhắc nhở hàng ngày và tin nhắn, v.v. 
> Thông minh. Tổng số chuyển đổi tự động, lựa chọn chương trình và chơi dựa 
trên vị trí và thói quen của người dùng 
> Cá nhân hóa. Tất cả các phòng và khu vực có thể được kiểm soát hoặc vận hành độc lập dựa trên cấu trúc căn hộ và thói quen của người dùng.