Giỏ hàng

Ha Thang Leading Supplier For PA / VA System

0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

D6801 HỆ THỐNG HỘI NGHỊ KỸ THUẬT SỐ KHÔNG DÂY

D6801 Hệ thống hội nghị không dây

Giới thiệu:
> Hệ thống hội nghị không dây thích ứng công nghệ truyền dẫn không dây cho tín hiệu điều khiển và âm thanh giữa micrô và máy chủ hội nghị. Hệ thống hội nghị không dây phá vỡ sự hạn chế của dây giữa máy chủ và micrô, giúp việc sắp xếp hội nghị linh hoạt hơn.
> Seri D6801. Hệ thống này bao gồm ba phần: D6801 làm máy chủ hội nghị, D6802 làm micrô chủ tịch, D6804 làm micrô đại biểu. Vì nó hỗ trợ 4 chế độ hội nghị khác nhau, nó phù hợp hơn cho các cuộc họp thảo luận ở quy mô trung bình.