Giỏ hàng

Ha Thang Leading Supplier For PA / VA System

0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Hệ thống PA Mạng Visual MAG6282

> Visual Network PA System là một hệ thống địa chỉ công cộng thông minh và tích hợp cao, dựa trên công nghệ TCP / IP, trong cấu trúc lớp mô-đun và tích hợp các chức năng của hệ thống PA mạng âm thanh và hệ thống liên lạc trực quan. Hệ thống này ở dạng truyền kỹ thuật số đầy đủ và lấy LAN, Internet làm phương tiện truyền dẫn chính, giúp dễ dàng áp dụng cho bất kỳ nơi nào được bao phủ bởi mạng. Việc cài đặt có thể được tiến hành dựa trên mạng LAN hiện có. Và nhiều hệ thống mạng có thể được kết hợp và tương thích với nhau để thực hiện mục đích xây dựng nhanh và tiết kiệm chi phí.