Giỏ hàng

Ha Thang Leading Supplier For PA / VA System

0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Hệ thống ghi và phát sóng tự động DSP9201

 Hệ thống ghi và phát sóng tự động DSP9201 là một thiết bị chuyên dụng để cung cấp các tài nguyên giảng dạy chất lượng cao trong ngành giáo dục. Tính năng nổi bật nhất là cấu trúc của bốn camera PTZ và một máy chủ có hệ thống theo dõi nhúng, mang các chức năng ghi, phát trực tiếp, theo yêu cầu, theo dõi hình ảnh và giám đốc tình báo, v.v. Cấu trúc này là sự phát triển và ứng dụng độc quyền trong cánh đồng. Đó là vượt trội về hiệu suất và dẫn đầu các sản phẩm tương tự khác.