Giỏ hàng

Ha Thang Leading Supplier For PA / VA System

0

Giỏ hàng trống

 • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

 • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Hệ thống hội nghị không cần giấy D8115T cho phòng hội thảo

> Hệ thống hội nghị không giấy model D8115T hỗ trợ vấn đề thông báo cuộc họp nội bộ trong các tổ chức hoặc công ty, hướng dẫn nhập cảnh cho người tham gia cuộc họp, người tham gia đăng nhập và xem thông tin người tham gia. Với phần mềm hệ thống, người dùng có thể xem văn bản, hình ảnh, video và các tài liệu họp khác. Các tập tin phòng hội nghị có thể được gửi, phân phối và chia sẻ tương tác. Bằng cách sử dụng ngón tay hoặc bút cảm ứng, người tham gia có thể dễ dàng ghi chú trên màn hình để nhận ra chữ viết không cần giấy trong khi có kinh nghiệm viết giấy. Nội dung của bản thảo gốc có thể được lưu và các chức năng họp khác, chẳng hạn như bỏ phiếu, đăng ký chiếu và gọi dịch vụ, có thể được nhận ra.

 1. Hỗ trợ điều khiển hội nghị không cần giấy tờ bằng ứng dụng
 2. Hỗ trợ cho các bản demo đồng bộ
 3. Hỗ trợ phát lại video HD của hội nghị video từ xa
 4. Hỗ trợ chức năng điều khiển trung tâm
 5. Hỗ trợ liên kết tùy biến chức năng với hệ thống OA văn phòng
 6. Hỗ trợ nhiều chức năng quản lý cuộc họp
 7. Hỗ trợ các hệ điều hành chính (Windows, Android)
 8. Hỗ trợ tùy biến giao diện UI
 9. Hỗ trợ mạng LAN 1000 MB có dây

chức năng :

Đăng nhập hội nghị: đăng nhập người tham gia (có thể đăng nhập miễn phí trong hệ thống nền), Một lần chạm phím, đăng ký nhanh, ghi lại trạng thái đăng ký tự động trong hệ thống nền

Tham dự: hiển thị số ghế, tên, tổ chức, vị trí và thời gian nhận phòng của những người tham gia dưới dạng danh sách

Chương trình họp: hiển thị chương trình họp hiện tại

Tài liệu cuộc họp: hiển thị và mở các tệp cuộc họp được phân phối bởi quản trị viên

hỗ trợ phân loại tệp (văn bản, hình ảnh và video)

hỗ trợ các định dạng tập tin văn phòng khác nhau

Bỏ phiếu hội nghị: cung cấp chức năng bỏ phiếu tại cuộc họp

hỗ trợ bỏ phiếu tùy chỉnh (bỏ phiếu cho một và bỏ phiếu cho nhiều người)

hỗ trợ nhiều chế độ bỏ phiếu (đã đăng ký / ẩn danh / bỏ phiếu)

Ứng dụng chiếu: người tham gia có thể áp dụng để đồng bộ hóa màn hình của họ với máy chiếu trong phòng hội nghị hoặc màn hình lớn

Quản lý chia sẻ màn hình: người tham gia có thể áp dụng để chia sẻ màn hình của họ với những người tham gia khác

Giao tiếp cuộc họp: hỗ trợ giao tiếp thời gian thực giữa những người tham gia

Hỗ trợ lựa chọn duy nhất và nhiều lựa chọn người nhận

Hỗ trợ hiển thị thời gian thực gửi và nhận thông tin

Video trên trang web: hiển thị video của bốn kênh cùng một lúc

hỗ trợ phát trực tuyến nguồn video

hỗ trợ phóng to và thu nhỏ video

hỗ trợ chia sẻ video một phím cho tất cả các màn hình