Giỏ hàng

Ha Thang Leading Supplier For PA / VA System

0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

MP98 Series Automatic PA System

MP98 Series Automatic PA System

> Hệ thống PA thông minh cổ điển với công nghệ lợi thế và chức năng mạnh mẽ nhất. Tự động chạy theo chương trình thời gian, chuyển đổi bộ khuếch đại M / S tự động, báo động tự động lỗi.

> Hỗ trợ hoạt động tự động.

Quản lý phân vùng hỗ trợ nên đến 150 vùng.

> Hỗ trợ phân vùng ma trận, nguồn khác nhau cho các vùng khác nhau.

Hỗ trợ phân vùng ghi đè phát khẩn cấp.

Vùng kích hoạt liên quan đến phát sóng khẩn cấp theo cài đặt trước.

Kích hoạt tín hiệu ghi âm tích hợp để phát tự động. 

Hỗ trợ trạm gọi từ xa, khoanh vùng ghi đè phát sóng. 

> Hỗ trợ phát sóng điện thoại và hội nghị qua điện thoại