Giỏ hàng

Ha Thang Leading Supplier For PA / VA System

0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

PAVA6500 Voice Evacuation System

> Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy EN 54 là một tiêu chuẩn bắt buộc của thị trường Liên minh Châu Âu, quy định các yêu cầu và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho mọi thành phần của hệ thống phát hiện và báo cháy.

> Các yêu cầu liên quan đến hệ thống sơ tán bằng giọng nói bao gồm EN54-4 (Thiết bị cung cấp điện), EN 54-16 (Thiết bị điều khiển và chỉ báo cảnh báo bằng giọng nói) và EN 54-24 (Loa cảnh báo bằng giọng nói).

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, DSPPA đã đưa vào hệ thống sơ tán giọng nói PAVA6000 trên thị trường.