Category Archives: Hệ thống sơ tán EN54-16

PAVA4600 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54 – 4 Vùng

# PAVA4600 là một máy chủ lưu trữ hệ thống sơ tán bằng giọng nói...

PAVA6500 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54

# PAVA6500 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54 # EN 54 Hệ thống...

PAVA2240 Báo động sơ tán bằng giọng nói EN54

# PAVA2240 Báo động sơ tán bằng giọng nói EN54 – Hệ thống này quản...

PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16

# PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16 # Hệ thống PAVA8000 là...

DSP9000 IP Network PA & Intercom System (SIP)

# DSP9000 IP Network PA & Intercom System (SIP) # Hệ thống PA & Intercom...