Category Archives: Giải Pháp Hệ Thống

DW0250 Smart Music Amplifier

– Hệ thống phát âm nhạc thông minh mang đến cho người sử dụng một...

AM8318 Central Audio System

Bốn ưu điểm của hệ thống âm thanh trung tâm: Điều khiển: Thao tác cài...

AM8230 Intelligent Central Audio System

Mô tả của Hệ thống âm thanh trung tâm thông minh Toàn bộ hệ thống...

MP9866 Hệ thống hội nghị kỹ thuật số

MP9866 (II) là thế hệ mới của hệ thống hội nghị kỹ thuật số thuần...

D7201 Hội nghị kỹ thuật số Dante

# Hội nghị kỹ thuật số Dante D7201 # Dựa trên giao thức truyền kỹ...

D6201, Hội nghị kỹ thuật số

# Máy chủ hội nghị thông minh D6201 # Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế...

PAVA4600 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54 – 4 Vùng

# PAVA4600 là một máy chủ lưu trữ hệ thống sơ tán bằng giọng nói...

PAVA6500 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54

# PAVA6500 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54 # EN 54 Hệ thống...

PAVA2240 Báo động sơ tán bằng giọng nói EN54

# PAVA2240 Báo động sơ tán bằng giọng nói EN54 – Hệ thống này quản...

PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16

# PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16 # Hệ thống PAVA8000 là...