Category Archives: Hệ thống thông báo công cộng

PAVA4600 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54 – 4 Vùng

# PAVA4600 là một máy chủ lưu trữ hệ thống sơ tán bằng giọng nói...

PAVA2240 Báo động sơ tán bằng giọng nói EN54

# PAVA2240 Báo động sơ tán bằng giọng nói EN54 – Hệ thống này quản...

PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16

# PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16 # Hệ thống PAVA8000 là...

MP912 4×4 Amply Matrix công suất 4x120W

# MP906 Matrix Mixer liền công suất 4 x 60W # MP912 Matrix Mixer liền...

MAG2189 Bộ điều khiển PA thông minh 250 vùng

# MAG2189 Bộ điều khiển trung tâm PA thông minh 250 vùng # MAG2189 Bộ...

MP9810P Hệ thống PA tự động

# Hệ thống PA tự động MP98 seri # Hệ thống PA tự động dòng...

MP825 Amply kèm trộn chia 6 vùng

# MP825 Amply kèm trộn chia 6 vùng # MP825 là  Amply kèm trộn đa...

ADR6435 Giải pháp PA trường học

# ADR6435 Giải pháp PA thông minh trường học # ADR6435 là máy chủ điều...

Giải pháp điều khiển PA PC10seri

# Hệ thống PA tự động dòng PC10 seri bao gồm một giải pháp PA hoàn...

DANTE HỆ THỐNG ĐỊA CHỈ CÔNG CỘNG THÔNG MINH

# Dante intelligent PA system – Hệ thống địa chỉ công cộng thông minh Dante...