Category Archives: Hệ thống Audio Matrix System

DW0250 Smart Music Amplifier

– Hệ thống phát âm nhạc thông minh mang đến cho người sử dụng một...

AM8318 Central Audio System

Bốn ưu điểm của hệ thống âm thanh trung tâm: Điều khiển: Thao tác cài...

AM8230 Intelligent Central Audio System

Mô tả của Hệ thống âm thanh trung tâm thông minh Toàn bộ hệ thống...

D6201, Hội nghị kỹ thuật số

# Máy chủ hội nghị thông minh D6201 # Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế...

PAVA6500 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54

# PAVA6500 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54 # EN 54 Hệ thống...

PAVA2240 Báo động sơ tán bằng giọng nói EN54

# PAVA2240 Báo động sơ tán bằng giọng nói EN54 – Hệ thống này quản...

PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16

# PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16 # Hệ thống PAVA8000 là...

MP912 4×4 Amply Matrix công suất 4x120W

# MP906 Matrix Mixer liền công suất 4 x 60W # MP912 Matrix Mixer liền...

MAG2189 Bộ điều khiển PA thông minh 250 vùng

# MAG2189 Bộ điều khiển trung tâm PA thông minh 250 vùng # MAG2189 Bộ...

MP9810P Hệ thống PA tự động

# Hệ thống PA tự động MP98 seri # Hệ thống PA tự động dòng...