Category Archives: Hệ thống PA System IP

DSP9000 IP Network PA & Intercom System (SIP)

# DSP9000 IP Network PA & Intercom System (SIP) # Hệ thống PA & Intercom...

MAG6283 Network Streaming Media Player

# MAG6283 Network Streaming Media Player – Phương tiện truyền trực tuyến là phương tiện...

MAG6000 IP Network PA System

# MAG6000 IP Network PA System # MAG6000 IP Hệ thống mạng dựa trên giao...

DANTE HỆ THỐNG ĐỊA CHỈ CÔNG CỘNG THÔNG MINH

# Dante intelligent PA system – Hệ thống địa chỉ công cộng thông minh Dante...

DSP9300 INTERCOM SYSTEM

# DSP9300 INTERCOM SYSTEM – Hệ thống liên lạc mạng DSP9300 VoIP/ SIP là một...

IP Matrix IP9000; hệ thống IP MAG6000

> Hệ thống ma trận âm thanh IP IP-600 có thể mở rộng bằng cách...

MCU Video Conference System

# MCU hội nghị video từ xa # D6726 / D6727 Thiết bị đầu ra...

DSP9201 HỆ THỐNG GHI VÀ PHÁT SÓNG TỰ ĐỘNG

# DSP9201 Automatic Recording and Broadcasting System – DSP9201 là hệ thống ghi & phát...

D8000 4K HỘI NGHỊ VIDEO HD TỪ XA

# D8000 4K HỘI NGHỊ VIDEO HD TỪ XA – Bằng cách áp dụng công...