DSP9201 HỆ THỐNG GHI VÀ PHÁT SÓNG TỰ ĐỘNG

# DSP9201 Automatic Recording and Broadcasting System

– DSP9201 là hệ thống ghi & phát sóng tự động, thiết bị chuyên dụng cung cấp nguồn tài liệu giảng dạy chất lượng cao trong ngành giáo dục. Tính năng nổi bật nhất của nó là cấu trúc gồm bốn camera PTZ và một máy chủ với hệ thống theo dõi nhúng, mang lại các chức năng ghi lại, phát trực tiếp, theo yêu cầu, theo dõi hình ảnh và cảnh báo. Cấu trúc này là sự phát triển và ứng dụng độc quyền trong hệ thống. Nó vượt trội về hiệu suất và dẫn đầu các sản phẩm cùng loại khác.

Dsp9201 1 Thiet Bi Ghi Tu Dong Cam Atz 0

Dsp9201 1 Thiet Bi Ghi Tu Dong Cam Atz

Dsp9201 1 Thiet Bi Ghi Tu Dong Cam Atz 1

Dsp9201 1 Thiet Bi Ghi Tu Dong Cam Atz 2

Dsp9201 1 Thiet Bi Ghi Tu Dong Cam Atz 3

Dsp9201 1 Thiet Bi Ghi Tu Dong Cam Atz 4

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *