Hệ thống thông minh MAG

Hiển thị tất cả 12 kết quả

– Hệ thống MAG6182 là hệ thống PA network IP được thiết kế đặc biệt cho Hệ thống Truyền thông công cộng lớn và Hệ thống báo động chung (Hệ thống PAGA). Nó có thể hoạt động trong mạng LAN và có thể hoạt động trên các mạng khác nhau. Kiểm soát vùng mặc định của hệ thống này là 250 và nó có thể được mở rộng đến các vùng không giới hạn thông qua mạng VPN. Giao diện điều khiển của hệ thống này là MAG6182 và người dùng cuối có thể thiết lập toàn bộ hệ thống mạng bằng phần mềm chính MAG6180. Nó hỗ trợ điều khiển máy tính từ xa thông qua phần mềm MAG6100. MAG6182 thích ứng với công nghệ modul hóa, trong khi tất cả các loại chức năng có thể được mở rộng thông qua các mô-đun khác nhau, như Đầu vào âm thanh, Màn hình, Báo cháy, Đầu vào Điện thoại, v.v.