MAG2800 Multimedia Matrix Extender

Giá: Liên Hệ

1. Có thể kết nối mười hai modul chức năng được sử dụng để mở rộng ma trận phương tiện thông minh với mỗi bộ mở rộng.

2. Có thể đạt được mở rộng nhiều mức giữa các bộ mở rộng.

  • Liên hệ để có giá tốt nhất
  • Xin gọi số: 0989037009 / 0934451009 (Zalo)
  • Số người truy cập: 477 lượt xem
Thương Hiệu:ABKAUXDIODSPPAHTA