Category Archives: Am thanh hội nghị số

MP9866 Hệ thống hội nghị kỹ thuật số

MP9866 (II) là thế hệ mới của hệ thống hội nghị kỹ thuật số thuần...

D7201 Hội nghị kỹ thuật số Dante

# Hội nghị kỹ thuật số Dante D7201 # Dựa trên giao thức truyền kỹ...

D6201, Hội nghị kỹ thuật số

# Máy chủ hội nghị thông minh D6201 # Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế...

MCU Video Conference System

# MCU hội nghị video từ xa # D6726 / D6727 Thiết bị đầu ra...

DSP9201 HỆ THỐNG GHI VÀ PHÁT SÓNG TỰ ĐỘNG

# DSP9201 Automatic Recording and Broadcasting System – DSP9201 là hệ thống ghi & phát...