Category Archives: Hệ thống PA thông minh

DW0250 Smart Music Amplifier

– Hệ thống phát âm nhạc thông minh mang đến cho người sử dụng một...

AM8318 Central Audio System

Bốn ưu điểm của hệ thống âm thanh trung tâm: Điều khiển: Thao tác cài...

AM8230 Intelligent Central Audio System

Mô tả của Hệ thống âm thanh trung tâm thông minh Toàn bộ hệ thống...

PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16

# PAVA8000 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54-16 # Hệ thống PAVA8000 là...

MP912 4×4 Amply Matrix công suất 4x120W

# MP906 Matrix Mixer liền công suất 4 x 60W # MP912 Matrix Mixer liền...

MAG2189 Bộ điều khiển PA thông minh 250 vùng

# MAG2189 Bộ điều khiển trung tâm PA thông minh 250 vùng # MAG2189 Bộ...

MP9810P Hệ thống PA tự động

# Hệ thống PA tự động MP98 seri # Hệ thống PA tự động dòng...

MP825 Amply kèm trộn chia 6 vùng

# MP825 Amply kèm trộn chia 6 vùng # MP825 là  Amply kèm trộn đa...

ADR6435 Giải pháp PA trường học

# ADR6435 Giải pháp PA thông minh trường học # ADR6435 là máy chủ điều...

Giải pháp điều khiển PA PC10seri

# Hệ thống PA tự động dòng PC10 seri bao gồm một giải pháp PA hoàn...