AM8318 Central Audio System

Bốn ưu điểm của hệ thống âm thanh trung tâm:

  1. Điều khiển: Thao tác cài đặt đơn giản và dễ dàng với nút công tắc cảm ứng, điều khiển bằng giọng nói. Bật nhạc sẽ dễ dàng như bật đèn!
  2. Kết nối hệ thống: Là một nền tảng, tất cả các máy chủ được sử dụng để thực hiện chức năng liên lạc nội bộ trong phòng, chơi nhạc, bảo mật, nhắc nhở và nhắn tin hàng ngày, v.v.;
  3. Chức năng thông minh của máy chủ: Tổng số tự động chuyển đổi, lựa chọn chương trình và chơi nhạc dựa trên vị trí và thói quen của người dùng hằng ngày.
  4. Điều khiển độc lập: Tất cả các phòng và khu có thể được điều khiển hoặc vận hành độc lập dựa trên cấu trúc căn hộ và thói quen của người sử dụng;

Am8318 Network Central 1

Am8318 Network Central Collectror Bm828R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *