PAVA6500 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54

# PAVA6500 Hệ thống sơ tán bằng giọng nói EN54

# EN 54 Hệ thống phát hiện cháy và báo cháy là tiêu chuẩn bắt buộc của thị trường Liên minh Châu Âu quy định các yêu cầu và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho mọi thành phần của hệ thống phát hiện cháy và báo cháy.

# Các yêu cầu liên quan đến hệ thống sơ tán bằng giọng nói bao gồm EN54-4 (Thiết bị cấp nguồn), EN 54-16 (Thiết bị chỉ thị và điều khiển cảnh báo bằng giọng nói) và EN 54-24 (Loa cảnh báo bằng giọng nói).

# Để đáp ứng các yêu cầu của thị trường, DSPPA đã tung ra thị trường hệ thống sơ tán bằng giọng nói PAVA6000.

Pava6500 En54 Voice Evacuation System

Pava6500 Vnpost So 5 Pham Hung Grande

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *